Preskočiť na obsah

Trebag

Trebag Intellectual Property- and Project Manager Ltd. je maďarská súkromná spoločnosť a živé laboratórium s obrovskou miestnou a regionálnou sieťou medzi zainteresovanými stranami a aktérmi v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Trebag bol založený v roku 1989. Jeho hlavnou oblasťou činnosti je výskum, vývoj a rozvoj, rozvoj školiacich materiálov a podpora budovania komunity a vzdelávania v prospech miestnych a regionálnych komunít.
TREBAG má rozsiahlu sieť dodávateľov automobilového priemyslu: spoločnosť od roku 2015 zabezpečuje školenia o inovačnom manažmente a mentoruje implementáciu štandardu riadenia inovácií CEN/TS 16555 u dodávateľov.
TREBAG za posledných niekoľko rokov vyvinul niekoľko školiacich materiálov založených na gamifikácii a učení založenom na hrách, vrátane serióznych hier.

www.trebag.hu