Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Trebag

Η Trebag Intellectual Property- and Project Manager Ltd. είναι μια ουγγρική ιδιωτική εταιρεία και ζωντανό εργαστήριο με τεράστιο τοπικό και περιφερειακό δίκτυο μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών και παραγόντων στον τομέα της ΕΕΚ. Η Trebag ιδρύθηκε το 1989. Ο κύριος τομέας δραστηριότητάς της είναι η Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία (Ε+Α+Ι) και η έρευνα, και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και η προώθηση της οικοδόμησης και της εκπαίδευσης κοινότητας προς όφελος των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων.

Η TREBAG διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών αυτοκινητοβιομηχανίας: η εταιρεία παρέχει εκπαιδεύσεις σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας και καθοδηγεί την εφαρμογή του προτύπου διαχείρισης καινοτομίας CEN/TS 16555 σε προμηθευτές από το 2015.

Τα τελευταία χρόνια, η TREBAG έχει αναπτύξει πολλά εκπαιδευτικά υλικά που βασίζονται στην παιχνιδοποίηση και στη μάθηση που βασίζεται σε παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων και σοβαρών παιχνιδιών.

www.trebag.hu