Preskočiť na obsah

KONTAKT

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER (SPK)

Sídlo: Vašinova 61, 949 01 Nitra

Adresa kancelárie  a korešpondenčná adresa:
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Fakturačná adresa:
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Vašinova 61
949 01 Nitra

PhDr. Katarína Ikrényiová  
štatutárny zástupca SPK
Mob: +421-903 909 676
spklaster@spklaster.sk

Mgr. Veronika Doležalová
projektová manažérka
Mob: +421-910 268 793
dolezalova@epic-project.net