UDALOSTI

Prvé online stretnutie

Prvé online stretnutie projektu EPIC sa konalo 24. a 25. novembra 2020. Partneri mali možnosť navzájom sa stretnúť v online priestore a diskutovať o cieľoch a pokroku projektu. Projekt EPIC vytvorí komplexný vzdelávací balík pre MSP. Tento komplexný vzdelávací balík bude zahŕňať online nástroje na sebahodnotenie, školiace materiály a off-line interaktívny školiaci balíček v oblasti inovácií a manažmentu inovácií.

Druhé online stretnutie

Druhé online stretnutie projektu EPIC sa konalo 23. júna 2021. Hlavným cieľom online stretnutia bolo prediskutovať výsledky výskumov uskutočnených v rámci IO1 a ďalšie kroky projektu.

 

 

Prvé hybridné stretnutie

Prvé hybridné stretnutie sa konalo 20. júla 2021 a hostiteľom bol Trebag, koordinátor projektu. Partnerstvo malo šancu prediskutovať implementáciu, skutočný stav, dosiahnuté výsledky a ďalšie kroky projektu. Významnou súčasťou stretnutia bol vývoj offline interaktívnych tréningových súprav a ich funkcie.

 

Činnosť TTA na Cypre

Konzorcium dosiahlo ďalší míľnik! Medzi 12.10.2021 – 15.10.2021. partnerstvo EPIC malo možnosť otestovať návrh verzie komplexného vzdelávacieho balíka a po dlhšom čase sa opäť stretnúť. Testovali sme nástroje sebahodnotenia, praktické skupinové cvičenia a off-line interaktívnu školiacu súpravu, pričom sme sa podelili o skúsenosti, osvedčené postupy a nápady týkajúce sa výstupov projektu. Teraz pracujeme na dolaďovaní materiálov, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.

Veľmi sa tešíme na ich testovanie s externými účastníkmi.

AGENDA: 12. – 15.10.2021, CY – present, online

Tretie online stretnutie

Tretie online stretnutie projektu EPIC sa konalo 12. novembra 2021. Hlavným cieľom online stretnutia bolo prediskutovať aktuálny status projektu a ďalšie kroky v rámci projektových výstupov 2 a 3 (IO2). Konzorcium partnerov ďalej diskutovalo aj na témy manažmentu projektu a s tým spojených aktivít.