Preskočiť na obsah

UDALOSTI

Posledné stretnutie partnerov projektu

Posledné partnerské stretnutie projektu EPIC sa konalo 30. a 31. augusta 2022 v gréckom prístavnom meste Pireus. Hosťujúcou organizáciou bol partner IDEC SA.

Partneri mali možnosť sa naposledy stretnúť osobne a v online priestore a prediskutovať tak spoločné projektové ciele a ďalší postup, najmä v oblasti diseminácie výsledkov projektu. Hovorili o záverečných krokoch projektu a využití kvalitatívnych výsledkov.

Všetci partneri sa podelili o svoje skúsenosti s testovaním výsledkov projektu a zároveň väčšina už aj s uskutočnenými sa konferenciami v ich domovských krajinách.Hlavným bodom programu bola aj spätná väzba účastníkov, ktorú partneri získali prostredníctvom pilotného testovania a tým možnosť zlepšenia výsledkov podľa potrieb účastníkov testovania.

agenda

Slovak Plastic Cluster Conference – 16 June 2022, Nitra, Slovakia

POZVÁNKA na Informačné stretnutie k výstupom a testovaniu projektu EPIC – 16.6.2022, Nitra

Hybridné projektové stretnutie partnerov v Portugalsku

Ostatné hybridné projektové stretnutie partnerov sa konalo v Portugalsku, Cascais, 30. – 31. marca 2022. Hostiteľskou organizáciou bol portugalský partner WEOPLE, ktorý nahradil partnerské stretnutie, ktoré sa malo konať minulý rok v Anglicku no z dôvodu pandémie muselo byť zrušené.
Osobne boli prítomní takmer všetci partneri projektu okrem partnera z Grécka, ktorý sa v oboch dňoch zúčastnil online.

Po privítaní zo strany portugalského partnera organizáciou WEOPLE, bola zorganizovaná zahrievacia aktivita, ktorá vyžadovala od účastníkov tímovú prácu. Následne stretnutie pokračovalo prezentáciou online seba-hodnotiaceho nástroja, tzv. „self-assessment toolkit“. Spolu s prezentáciou novo implementovaných funkcií zhromaždilo partnerstvo aj ďalšie pripomienky na zlepšenie tejto platformy. Anglické materiály budú zostavené do polovice apríla a hneď po dokončení ich koordinačný partner z Maďarska – TREBAG posunie partnerom na preklad. Počas druhej polovice stretnutia sa diskusie posunuli smerom k externému testovaniu a promočným podujatiam pod vedením slovenského partnera SPK. Následne program pokračoval diskusiou o offline interaktívnej kartovej hre, ktorú viedla organizácia WEOPLE. Deň sa uzavrel krátkou prezentáciou partnera Trebag o výstupoch IO3, ako aj krátkou informáciou od cyperského partnera DEKAPLUS, ktorá partnerom pripomenula polročné vyhodnotenie.
Cieľom druhého dňa projektového stretnutia bola diskusia o propagácii výstupov a témach súvisiacich s projektovým manažmentom. Partner projektu zodpovedný za disemináciu, SPK, pripravil návrh osvedčených postupov na účely propagácie. To viedlo k spoločnej diskusii spolu s témami na zvyšovanie povedomia o výstupoch projektu vrátane offline kartovej hry. Záverečná prezentácia koordinátora partnerstva zhrnula úlohy súvisiace s riadením projektu. Termín posledného stretnutia je naplánovaný na koniec augusta. Agenda_Cascais

Tretie partnerské stretnutie

Tretie partnerské stretnutie projektu EPIC sa konalo v dňoch 2. – 3. februára 2022 na pôde Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, Slovensko.
Partneri sa mali možnosť navzájom stretnúť osobne, ako i v online priestore a diskutovať o cieľoch a pokroku projektu. Partnerstvo EPIC vypracovalo komplexný vzdelávací balík, ktorý zahŕňa online nástroje na sebahodnotenie, školiace materiály a off-line interaktívny školiaci balíček v oblasti inovácií a manažmentu inovácií. Momentálne prebieha dolaďovanie materiálov s následným prekladom do národných jazykov a testovaním v krajinách partnerstva.
Konzorcium partnerov ďalej diskutovalo aj na témy manažmentu projektu a s tým spojených diseminačných aktivít. Agenda.

Tretie online stretnutie

Tretie online stretnutie projektu EPIC sa konalo 12. novembra 2021. Hlavným cieľom online stretnutia bolo prediskutovať aktuálny status projektu a ďalšie kroky v rámci projektových výstupov 2 a 3 (IO2). Konzorcium partnerov ďalej diskutovalo aj na témy manažmentu projektu a s tým spojených aktivít.

AGENDA: 12. – 15.10.2021, CY – present, online

Činnosť TTA na Cypre

Konzorcium dosiahlo ďalší míľnik! Medzi 12.10.2021 – 15.10.2021. partnerstvo EPIC malo možnosť otestovať návrh verzie komplexného vzdelávacieho balíka a po dlhšom čase sa opäť stretnúť. Testovali sme nástroje sebahodnotenia, praktické skupinové cvičenia a off-line interaktívnu školiacu súpravu, pričom sme sa podelili o skúsenosti, osvedčené postupy a nápady týkajúce sa výstupov projektu. Teraz pracujeme na dolaďovaní materiálov, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.

Veľmi sa tešíme na ich testovanie s externými účastníkmi.

 

Prvé hybridné stretnutie

Prvé hybridné stretnutie sa konalo 20. júla 2021 a hostiteľom bol Trebag, koordinátor projektu. Partnerstvo malo šancu prediskutovať implementáciu, skutočný stav, dosiahnuté výsledky a ďalšie kroky projektu. Významnou súčasťou stretnutia bol vývoj offline interaktívnych tréningových súprav a ich funkcie.

 

Druhé online stretnutie

Druhé online stretnutie projektu EPIC sa konalo 23. júna 2021. Hlavným cieľom online stretnutia bolo prediskutovať výsledky výskumov uskutočnených v rámci IO1 a ďalšie kroky projektu.

 

 

Prvé online stretnutie

Prvé online stretnutie projektu EPIC sa konalo 24. a 25. novembra 2020. Partneri mali možnosť navzájom sa stretnúť v online priestore a diskutovať o cieľoch a pokroku projektu. Projekt EPIC vytvorí komplexný vzdelávací balík pre MSP. Tento komplexný vzdelávací balík bude zahŕňať online nástroje na sebahodnotenie, školiace materiály a off-line interaktívny školiaci balíček v oblasti inovácií a manažmentu inovácií.