PARTNERI

     


SPK – Slovenský plastikársky klaster je záujmové združenie právnických osôb v oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. V rámci Slovenskej republiky je klastrom nadregionálneho charakteru a vznikol na základe iniciatívy neštátnych subjektov pôsobiacich v plastikárskom priemysle.  Čítať ďalej …