Sari la conținut

SPK

SPK – Slovak Plastics Cluster este o asociație de interes pentru persoanele juridice din domeniul industriei materialelor plastice și al industriilor conexe. În cadrul Republicii Slovace, este un cluster cu caracter supraregional și a fost înființat la inițiativa entităților nestatale care activează în industria materialelor plastice.
Companiile asociate sunt concurente, dar in acelasi timp rezolvă probleme similare și împart resurse comune. Datorită cooperării, ele își pot depăși multe dintre limitări și pot obține un avantaj competitiv.
Creat: 23.03.2009
Sediu social: Vašinova 61, 949 01 Nitra Birou: Universitatea Slovacă de Tehnologie din Bratislava, Radlinského 9, 812 37 Bratislava Tel.: + 421-903 909 676 E-mail: spklaster@spklaster.sk , www.spklaster.sk

PARTENERI ȘI ORGANIZAȚII DE COOPERARE

Clusterul Plastics Zlín (Republica Cehă)
TECOS Tool and Development Center (Slovenia)
ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d´Alencon) (Franța) Montan Universität Leoben (Austria)
Asociația pentru Achiziții și Managementul Materialelor – procure.ch (Elveția) )
Institutul de Stat de Formare Profesională a Educației – ŠIOV (Slovacia)
Colegiul orașului Wolverhampton -Centrul de formare și inovare în polimeri (Marea Britanie)
Agenția Slovacă de Afaceri (SBA) (Slovacia)
Agenția Slovacă pentru Investiții și Dezvoltare Comerțului – SARIO (Slovacia)

SPK a obținut premiul internațional (ianuarie 2013) European Cluster Excellence Initiative, Bronze Label Certificate care a sporit prestigiul internațional al Clusterului Slovac de Plastic. În prezent, SPK este în proces obținere a Silver Label Certificate prin intermediul SIEA și al Ministerului Economiei al Republicii Slovace.
Clusterul slovac în domeniul materialelor plastice și domeniile de interes ale acestuia. Sprijin pentru crearea de rețele/clustere în domeniul Resurselor umane și formare Crește conștientizarea problemelor profesionale și sprijină schimbul de experiență (conferințe și seminarii). De asemenea, creează și menține baze de date actualizate ale organizațiilor care se ocupă cu cercetare, testare, prelucrarea materialelor plastice și cauciuc, educație, dar și baze de date ale organizațiilor din sectoarele conexe. Își informează membrii și susținătorii despre evenimentele importante din sectorul prelucrării materialelor plastice și cauciucului, direct – zilnic sau săptămânal, dar și sub forma Newsletter-ului „PLASTER”. A compilat, extinde și actualizează un catalog al organizațiilor și procesatorilor din domeniul materialelor plastice și cauciucului. Permite membrilor săi să acceseze baze de date interesante din UE și din alte țări sau sprijină direct crearea de rețele. Creșterea capacității și competențelor furnizorilor Coordonează achizițiile comune de energie și materii prime selectate pentru membrii săi.

Susține calitatea și funcționalitatea lanțurilor de aprovizionare (de exemplu, prin instruire în achiziții). Consolidează relațiile externe (exporturi) și dezvoltarea de noi proiecte de producție. Prelucrează date statistice privind dezvoltarea sectorului de prelucrare a materialelor plastice și cauciucului pentru membrii săi. Caută parteneri pentru cooperare pe diverse tipuri de proiecte, de exemplu prin realizarea de vizite comune la expoziții, standuri comune la târguri, prin prezentări, vizite de afaceri, care aduc noi oportunități de cooperare. Promovează competențele de pe piața muncii în partea strategică a sectorului de prelucrare a materialelor plastice. Participă activ la ședințele Consiliului Sectoral Chimie și Farmacie, pentru a clarifica și defini profesiile și calificările necesare sectorului de prelucrare a materialelor plastice și cauciucului. Sprijină organizarea de formare profesională non-formală și informală în universități. Mediază cooperarea între liceeni și universități și companii prin diverse forme. Sprijină stagii pentru studenți și absolvenți de universități în companii. Sprijină parteneriate între grupuri de companii și instituții de învățământ (școli), în special pentru dezvoltarea reală a Educației Duale în sectorul prelucrării materialelor plastice și cauciucului. Creșterea legăturii dintre cercetare și nevoile de afaceri Sprijină proiecte comune prin companii, universități și instituții de cercetare.
Domenii specifice ale activităților SPK
Domeniul resurse umane și educație
Rețea și suport pentru export

Sprijin pentru proiecte de cercetare aplicată SPK conectează organizațiile de cercetare cu practica în scopul cercetării aplicate.
Unul dintre proiectele interesante a fost proiectul de testare a adecvării prelucrării materialului biodegradabil dezvoltat în laborator prin tehnologia de turnare prin injecție și pregătirea materialului pentru teste operaționale în cadrul punerii în practică a rezultatelor cercetării. Puteți obține mai multe informații despre proiect la http://portal.spklaster.sk/index.php/sk/veda-a-vyskum-inovacie.
Sprijin pentru reducerea costurilor în companiile membre SPK. SPK a lansat un proiect comun de achiziție de energie electrică. În prezent este în derulare un proiect de achiziție în comun a materialelor/materii prime selectate.
Prezentarea indicatorilor statistici SPK se străduiește să crească gradul de conștientizare a companiilor membre, precum și a altor companii.
o http://portal.spklaster.sk/images/Statistika-NACE22-2015.pdf