Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

SPK

Η SPK – Slovak Plastics Cluster είναι μια ένωση συμφερόντων νομικών προσώπων στον τομέα της βιομηχανίας πλαστικών και συναφών βιομηχανιών. Στη Σλοβακία, είναι ένα σύμπλεγμα υπερ-περιφερειακού χαρακτήρα και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μη κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες αποτελούν ανταγωνιστές, αλλά ταυτόχρονα λύνουν παρόμοια προβλήματα και μοιράζονται κοινούς πόρους. Χάρη στη συνεργασία, μπορούν να ξεπεράσουν πολλούς από τους περιορισμούς τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.03.2009

Έδρα: Vašinova 61, 949 01 Nitra Γραφείο: Σλοβακικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Μπρατισλάβα, Radlinského 9, 812 37 Μπρατισλάβα Τηλ.: + 421-903 909 676 E-mail: spklaster@spklaster.sk, www.spklaster.sk

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Plastics Cluster Zlín (Τσεχία) TECOS Tool and Development Center (Σλοβενία) ISPA (Institut Supérieur de Plasturgie d´Alencon) (Γαλλία) Montan Universität Leoben (Αυστρία) Σύλλογος Διαχείρισης Υλικών και Προμηθειών – procure.ch Κρατικό Ινστιτούτο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης – ŠIOV (Σλοβακία) City of Wolverhampton College -Polymer training and innovation center (Μεγάλη Βρετανία) Slovak Business Agency (SBA) (Σλοβακία) Slovak Agency for Investment and Trade Development – ​​SARIO (Σλοβακία) Η απόκτηση του διεθνούς βραβείου του European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate τον Ιανουάριο του 2013 αύξησε το διεθνές κύρος του Slovak Plastics Cluster. Επί του παρόντος, η SPK βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης ασημένιου πιστοποιητικού μέσω του SIEA και του Υπουργείου Οικονομίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Η Slovak plastics cluster και πεδία ενδιαφέροντός της Παρέχει υποστήριξη στη δικτύωση / ομαδοποίηση Ανθρώπινων πόρων και εκπαίδευσης Ενισχύει την ευαισθητοποίηση σε επαγγελματικά θέματα και υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών (συνέδρια και σεμινάρια). Επίσης, δημιουργεί και διατηρεί ενημερωμένες βάσεις δεδομένων οργανισμών που ασχολούνται με την έρευνα, τις δοκιμές, την επεξεργασία πλαστικών και καουτσούκ, την εκπαίδευση, αλλά και βάσεις δεδομένων οργανισμών από συναφείς κλάδους. Ενημερώνει τα μέλη και τους υποστηρικτές της για σημαντικά γεγονότα στον κλάδο της επεξεργασίας πλαστικών και καουτσούκ, απευθείας σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση, αλλά και με τη μορφή του ενημερωτικού δελτίου «PLASTER». Συνέταξε, επεκτείνει και ενημερώνει έναν κατάλογο οργανισμών και μεταποιητών στον τομέα των πλαστικών και του καουτσούκ. Επιτρέπει στα μέλη του να έχουν πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες βάσεις δεδομένων εντός της ΕΕ και άλλων χωρών ή υποστηρίζει άμεσα τη δικτύωση. Αυξάνει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των προμηθευτών Συντονίζει κοινές αγορές ενέργειας και επιλεγμένων πρώτων υλών για τα μέλη της.

Υποστηρίζει την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού (για παράδειγμα μέσω εκπαίδευσης αγορών). Ενισχύει εξωτερικές σχέσεις (εξαγωγές) και αναπτύσσει νέα παραγωγικά έργα Επεξεργάζεται στατιστικά δεδομένα για την ανάπτυξη του κλάδου επεξεργασίας πλαστικών και καουτσούκ για τα μέλη της. Αναζητά συνεργάτες για συνεργασία σε διάφορα είδη έργων, για παράδειγμα μέσω της υλοποίησης κοινών επισκέψεων σε εκθέσεις, κοινών stand σε εμπορικές εκθέσεις, μέσω παρουσιάσεων, επιχειρηματικών επισκέψεων, που φέρνουν νέες ευκαιρίες συνεργασίας. Προωθεί δεξιότητες στην αγορά εργασίας στο στρατηγικό κομμάτι του κλάδου επεξεργασίας πλαστικών. Συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις του Τομεακού Συμβουλίου Χημείας και Φαρμακευτικής, για την αποσαφήνιση και τον καθορισμό των επαγγελμάτων και των προσόντων που απαιτούνται για τον κλάδο επεξεργασίας πλαστικών και καουτσούκ. Υποστηρίζει την οργάνωση μη τυπικής και άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης στα πανεπιστήμια. Λαμβάνει ρόλο μεσολαβητή στη συνεργασία μεταξύ μαθητών λυκείου και φοιτητών και εταιρειών με διάφορες μορφές. Υποστηρίζει πρακτική άσκηση για φοιτητές και πτυχιούχους πανεπιστημίων σε εταιρείες. Υποστηρίζει συνεργασίες μεταξύ ομίλων εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολείων), ειδικά για την πραγματική ανάπτυξη της Διπλής Εκπαίδευσης στον τομέα της επεξεργασίας πλαστικών και καουτσούκ. Αυξάνει τη σχέση μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικών αναγκών Υποστηρίζει κοινοπραξίες εταιρειών, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένοι τομείς δραστηριοτήτων της SPK

Τομέας ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης

Δικτύωση και υποστήριξη εξαγωγών

Υποστήριξη σε έργα εφαρμοσμένης έρευνας Η SPK συνδέει τους ερευνητικούς οργανισμούς με την πρακτική με στόχο την εφαρμοσμένη έρευνα. Ένα από τα ενδιαφέροντα έργα της ήταν το έργο δοκιμής της καταλληλότητας επεξεργασίας βιοαποικοδομήσιμου υλικού που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο με τεχνολογία χύτευσης με έγχυση και προετοιμασία του υλικού για επιχειρησιακές δοκιμές στο πλαίσιο της μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο στη διεύθυνση http://portal.spklaster.sk/index.php/sk/veda-a-vyskum-inovacie

Η προώθηση της μείωσης κόστους σε εταιρείες μέλη της SPK αποτέλεσε αφετηρία για ένα κοινό έργο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα έργο κοινής αγοράς επιλεγμένων υλικών/πρώτων υλών. Η παρουσίαση στατιστικών δεικτών προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τις εταιρείες-μέλη, καθώς και άλλες εταιρείες του κλάδου επεξεργασίας καουτσούκ και πλαστικών με τα επί του παρόντος δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία. http://portal.spklaster.sk/images/Statistika-NACE22-2015.pdf

https://portal.spklaster.sk/index.php/en/