Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και βρίσκεται στην Ελλάδα στην περιοχή του Πειραιά. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989. Στα 30 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της.

Οι δραστηριότητες της συνίστανται στην παροχή εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, διασφάλιση ποιότητας, πιστοποίησης και ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα. Οι πελάτες της IDEC είναι τόσο ΜμΕ, όσο και μεγάλες επιχειρήσεις ποικίλων τομέων. Η εταιρεία συνεργάζεται με πάνω από 800 Οργανισμούς και με περίπου 300 εξειδικευμένα στελέχη επιλεγμένων κλάδων από όλη την Ευρώπη.

Η IDEC διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα των Ευρωπαϊκών έργων είτε ως εταίρος, είτε ως επικεφαλής, ποικίλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Επιπρόσθετα σημαντική είναι η εμπειρία μας στη συμβουλευτική προς την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας σε ελληνικά εκπαιδευτικά κέντρα, ενώ η IDEC είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια βίου Μάθησης.  Η IDEC διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης με κύριους τομείς τη συμβουλευτική, την πιστοποίηση, το σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου βάσει ECVET, ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, εφαρμογές διαδικτύου, εξ αποστάσεως μάθηση, ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ιστοσελίδα: https://idec.gr/