Preskočiť na obsah

IDEC

IDEC je školiaca, konzultačná a technologická spoločnosť so sídlom v gréckom meste Pireus. IDEC pôsobí na gréckom a medzinárodnom trhu od roku 1989. Počas svojej 30-ročnej činnosti dosiahol kombináciu skúseností a know-how, ktorá je neustále obohacovaná o nápady a inovácie nových partnerov. Klientmi spoločnosti IDEC sú MSP aj väčšie grécke spoločnosti zo širokého spektra sektorov. Spolupracuje s viac ako 800 ústavmi po celej Európe a s približne 300 odborníkmi na konkrétne oblasti.
IDEC má rozsiahle skúsenosti s európskymi projektmi, či už ako koordinátor alebo ako partner z rôznych európskych programov a iniciatív. IDEC má konzultačné skúsenosti s vývojom systémov manažérstva kvality v gréckych školiacich strediskách a bol akreditovaný ako centrum celoživotného vzdelávania. Hlavnými oblasťami odbornosti sú manažérske poradenstvo, manažment kvality, certifikácia, návrh obsahu školení založeného na ECVET, vývoj softvéru a multimédií, internetové aplikácie, dištančné vzdelávanie, elektronické obchodovanie a elektronický obchod.

https://idec.gr/