Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

DEKAPLUS

Ο οργανισμός DEKAPLUS Business Services ειδικεύεται στην εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, με κύριο σκοπό στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων διευθυντών και προσωπικού. Ο οργανισμός λειτουργεί ως αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης από το 2006, και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα με θεματολογία όπως ‘Ανάπτυξη Κουλτούρας Καινοτομίας’ και ‘Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιώσιμη Ανάπτυξη’. Επίσης, ο οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα Ευρωπαϊκών Έργων το οποίο διαχειρίζεται και συμμετέχει σε Έργα Erasmus+ από το 2010. Συμμετέχει ενεργά σε έργα με θέματα που αφορούν τις ΜΜΕ και συνεργάζεται με οργανωμένα σύνολα ΜΜΕ, προάγωντας παράλληλα την Κουλτούρα Καινοτομίας και Βιωσιμότητας.

www.dekaplus.eu