ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

     


Ο οργανισμός DEKAPLUS Business Services ειδικεύεται στην εκπαίδευση επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, με κύριο σκοπό στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων διευθυντών και προσωπικού. Ο οργανισμός λειτουργεί ως αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης από το 2006, και  … Διαβάστε περισσότερα …

 

Η IDEC είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και βρίσκεται στην Ελλάδα στην περιοχή του Πειραιά. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989. Στα 30 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και . Διαβάστε περισσότερα …