ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πρώτη διαδικτυακή συνάντηση

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση του έργου EPIC πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Νοεμβρίου του 2020. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν στον διαδικτυακό χώρο και να συζητήσουν για τους στόχους και την πρόοδο του έργου. Το έργο EPIC θα δημιουργήσει ένα σύνθετο εκπαιδευτικό πακέτο για τις ΜμΕ. Αυτό το σύνθετο εκπαιδευτικό πακέτο θα περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαλεία αυτοαξιολόγησης, εκπαιδευτικό υλικό και ένα offline διαδραστικό εκπαιδευτικό κιτ στον τομέα της καινοτομίας και της διαχείρισης καινοτομίας.

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση

Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση του έργου EPIC πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2021. Ο κύριος στόχος της διαδικτυακής συνάντησης ήταν να συζητηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στο IO1 και τα επόμενα βήματα του έργου.

 

 

Πρώτη υβριδική- μεικτή συνάντηση

Η πρώτη υβριδική συνάντηση (με φυσική και διαδικτυακή παρουσία εταίρων) πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2021 και φιλοξενήθηκε από την Trebag, τον συντονιστή του έργου. Η συνεργασία είχε την ευκαιρία να συζητήσει την υλοποίηση, την πραγματική κατάσταση, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα του έργου. Η ανάπτυξη και οι λειτουργίες του offline κιτ διαδραστικής εκπαίδευσης κατέλαβαν σημαντικό μέρος της συνάντησης.

“Εκδηλώσεις”

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στην Κύπρο

Η κοινοπραξία πέτυχε τον επόμενο στόχο-ορόσημο! Από τις 12.10.2021 μέχρι τις 15.10.2021. η συνεργασία EPIC είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει την πρόχειρη έκδοση του σύνθετου εκπαιδευτικού πακέτου και να συναντηθεί ξανά μετά από πολύ καιρό. Δοκιμάσαμε τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης, τις πρακτικές ομαδικές ασκήσεις και την offline εργαλειοθήκη διαδραστικής εκπαίδευσης, ενώ μοιραστήκαμε εμπειρίες, καλές πρακτικές και ιδέες σχετικά με τα παραδοτέα του έργου. Τώρα, εργαζόμαστε για τη βέλτιστη προσαρμογή των υλικών, ώστε να παράξουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ανυπομονούμε να τα δοκιμάσουμε και μαζί σας!

AGENDA: 12. – 15.10.2021, CY – present, online

Τρίτη διαδικτυακή Συνάντηση

Η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση του έργου EPIC πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2021. Ο κύριος στόχος της συνάντησης ήταν να συζητήσουμε την πρόοδο και τα επόμενα βήματα για τα αποτελέσματα που θα παραχθούν στο πλαίσιο των ΙΟ2 και ΙΟ3 όπως και θέματα που σχετίζονται με τη γενικότερη διαχείριση του έργου.