Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Εκπαιδευτικό πακέτο – τι προσφέρει δωρεάν το EPIC.

 1. Έναν οδηγό, ο οποίος αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες (200+ σελίδων) και παραδείγματα καλών πρακτικών (14 παραδείγματα από τους εταίρους του έργου, συμπεριλαμβάνοντας τις δικές τους εμπειρίες):

  EPIC_V10_EL_final

 2. Πρακτικές ομαδικές ασκήσεις – (19 πρακτικές ασκήσεις και παιχνίδια που εστιάζουν στην καινοτομία):

  EL_Practical_Group_Exercises

 3. Διαδικτυακά εργαλεία αυτοαξιολόγησης: ένα σύνθετο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, ειδικό για μεμονωμένα άτομα ή/για ομάδα ή τμήμα.
  Epic (trebag.hu)
 4. Ένα παιχνίδι καρτών ‘Innovation Wizard’

  EL AF_Inspiration Cards EN (A)
  AF_Clairvoyant Cards EL(A)
  AF_Instructions EL (A)
  AF_Juggler Cards EL (A)
  AF_Organisation Cards EL (A)
  AF_Power Word Cards EL (A)

EPIC best practices

Research Summary Report_EL

EPIC – Leaflet GR